RM TV: 14-21.03.2022 г.

RM TV: 14-21.03.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 14.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 79 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 96 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 140 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 6 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 44 еп.  

10.30 "10 жертва" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 96 еп. /п/

13.30 “Аржентинско танго" – игр. филм

15.30 "Около света" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 140 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 16 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 80 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Червеният камион"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 80 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 44 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 15.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 80 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 97 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 141 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 7 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 45 еп.    

10.30 "Планината на ботуша"- игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 97 еп. /п/

13.30 "Последна гара" – игр. филм

15.30 "Космически мечти" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 141 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 17 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 81 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Възпитание на феите" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 81 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 45 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 16.03.2022   

06.00 “Любовен облог” – сериал, 81 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 98 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 142 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 8 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 46 еп.

10.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 98 еп./п/

13.30 "Пианото" - игр. филм

15.30 "Вселената краят на земята" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 142 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 18 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 82 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Елза и Фред" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 82 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 46 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 17.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 82 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 99 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 143 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 9 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 47 еп.

10.30 "Булевард на революцията" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 99 еп. /п/

13.30 “Труден избор” - игр. филм

15.30 "Кенеди" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 143 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 19 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 83 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Адски дъжд" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 83 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 47 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 18.03.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 83 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 100 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 144 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 10 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 48 еп.

10.30 "Фантомас се развихря" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 100 еп. /п/ 

13.30 "Лечителят" - игр. филм.

15.30 "Йеросалимски синдром" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 144 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 20 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 84 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Подземен свят" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 84 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 48 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 19.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 84 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 101 еп.

08.00 "Синдбад" - аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 49 еп.

10.30 "Кастро" - док. филм

11.30 "Джо" - сериал, 4 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 101 еп. /п/

13.30 "Присъдата" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 11 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 145 еп.

16.30 “Глукхар” – аним. филм, 21 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 4 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 85 еп.

19.15 "Слепия" - сериал, 1 епизод  

20.00 “Дубльора" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 85 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 49 еп. /п/

23.00 "Берлин" - док. филм

23.20 "Чикаго" - док. филм

23.32 "Фестивалът Авион" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 20.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 85 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 102 еп.  

08.00 "Зоро" - аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 50 еп. 

10.30 "Ал Капоне" - док. филм

11.30 "Джо" - сериал, 5 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 102 еп. /п/

13.30 "Сватбата на гробаря" - игр. филм

15.00 "Робин Худ" - аним. филм, 12 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 145 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – аним. филм, 22 еп.

17.30 "Джо" - сериал, 5 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 86 еп.

19.15 "Слепия" - сериал, 2 епизод 

20.00 “Оскар" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 86 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 50 еп. /п/

23.00 "Монако" - док. филм

23.15 "Ню Йорк" - док. филм

23.30 "Пътуване към Атон" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 21.03.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 86 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 103 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп.

09.00 "Робин Худ" - аним. филм, 13 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 51 еп.   

10.30 "Фан фан лалето" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 103 еп. /п/

13.30 "Черен хоризонт" - игр. филм

15.30 "Истории и загадки на нацизма" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 146 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – аним. филм, 23 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 87 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хлапетата на Америка" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 87 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 51 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-03-12 09:39:44