Мизия се готви за мащабно пролетно почистване

Мизия се готви за мащабно пролетно почистване

По традиция всяка година община Мизия организира кампания за пролетно почистване. По този повод кметът валя Берчева излезе с призив към гражданите.

„Пролетта е сезон, през който природата се събужда за ново начало. Така и ние, имаме нужда да започнем на чисто. Сега е моментът да почистим дворовете си, междублоковите пространства, тревните площи, тротоари, стълбища, паркинги – всички места, които са свързвани с нашия живот.

От всички нас зависи дали ще живеем и работим в една по–чиста и по – приветлива среда.

Поддържането на града ни и населените места в общината в по – чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас, затова всички трябва да се грижим и поддържаме хигиената на нашите населени места.

Обръщаме се към Ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като се организират и почистят прилежащите си територии. Добре е домоуправителите в жилищните блокове също да се обърнат към своите съседи да излязат и почистят около блоковете си и оформят зелените пространства пред тях. Да се включим в кампанията за пролетното почистване на община Мизия на 19 и 20 март и да направим населените места, в които живеем по – чисти и красиви. Това е наша споделена отговорност! Идеята ни е взаимно и с общи усилия да постигнем резултат, от който да има удовлетворение всеки един гражданин и гост!“, коментира кметът Валя Берчева.

 
2022-03-10 14:47:58