Оряховската болница и общежитие в Мизия могат да поемат бежанци

Оряховската болница и общежитие в Мизия могат да поемат бежанци

По инициатива на областния управител Стефан Красимиров започва работа координационен щаб към Областния съвет по сигурност. Целта на новосформираното звено е да координира дейността на държавните и общинските органи, образователните и здравните заведения, социалните служби, бизнес и неправителствени организации за приемането и настаняването на бежанци от Украйна.  Областният координационен щаб ще извършва и всички дейности по събиране на информация, контрол и управление на кризи.

На първото разширено заседание на щаба кметовете и зам.-кметовете на общини докладваха за готовността си да приемат украински граждани.

Кметът на Враца Калин Каменов информира, че Община Враца разполага с над 100 места за настаняване в бившия ДДЛРГ „Асен Златаров“ и в хотелската част на ОП „Спорт и туризъм“, като и че има заявено желание от граждани, неправителствени организации и предприемачи, които ще осигурят още над 80 места за украински бежанци. Община Враца има възможност да приеме 250 деца в яслени и целодневни групи в общински детски градини, като те няма да бъдат смесвани със съществуващите групи.

В Козлодуй се очакват четири семейства от Киев, три са апартаментите общинска собственост, в които те ще бъдат настанени, съобщи Маринела Николова, кмет на община Козлодуй.

Община Оряхово е готова да предостави 6 къщи в селата и 2 къщи в Оряхово. Управителят на „Шато Бургозоне“ предоставя два апартамента и предлага работа на две семейства. За настаняване има възможност да се използва и сградата на бившата болница в Оряхово, като се направи козметичен ремонт от общината. Там възможностите са за между 120 и 500 бежанци, в зависимост от обхвата на ремонта.

В готовност за бежанци се отзоваха и общините Хайредин с две общински жилища с възможност за настаняване на 12 човека, Мизия с 13 стаи в ученическото общежитие, Мездра - с един общински апартамент.

ЦСМП-Враца и всички болници в областта обявиха, че ще окажат пълно съдействие при необходимост от болнична помощ.

Училищата и детските градини са готови да приемат деца на различна възраст.

Дирекциите „Бюро по труда“ от областта информираха, че вече има работодатели, включително големи предприятия, заявили готовност за наемане на украински граждани. Търсят се предимно технически специалисти и шивачки, както и кухненски работници.

 

 
2022-03-09 10:10:28