Деца претвориха Мизия в картини

Деца претвориха Мизия в картини

Ясни са победителите в конкурса „Мизия през моя поглед“. Те са избрани от жури, което разгледа и оцени детските рисунки. Във възрастовата група от 5 до 7 години на първите 3 места са съответно Ванеса Хаджидризова, Виктория Бояджиева и

 Вая Иванова. Трите деца са възпитаници на ДГ „Незабравка“- Мизия.

При 8-10 годишните победителите са четвъртокласничката Айя- Мария Каменова, следвана от третокласниците Гергана Желязкова и  Тея Бояджиева от ОУ „Цанко Церковски“. При по-големите на първо място е шестокласничката Кристина Новева.

На второ и трето място са Петя Нешева от седми клас и петокласничката

Пламена Георгиева. И трите се обучават в ОУ „Цанко Церковски“.

Специалната награда на журито печели Патрик Радославов – IV б клас ОУ „Цанко Церковски“ -гр.Мизия , който изработи макет на част от центъра на града.

Наградите на победителите ще бъдат връчени до 18 февруари.

 Всички участници в конкурса ще получат грамоти за достойно представяне.

 


2
3
4


2022-02-16 11:13:07