RM TV: 7-14.02.2022 г.

RM TV: 7-14.02.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 07.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 44 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 61 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 110 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 7 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 9 еп.   

10.30 "Хлапетата на Америка" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 61 еп. /п/

13.30 "Агент 117" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 110 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 13 еп., 14 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 45 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Последният легион" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 45 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 9 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 08.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 45 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 62 еп.    

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 111 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 8 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 10 еп.

10.30 "Пушкин последен дуел" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 62 еп. /п/

13.30 "Протоколът Уиндзор" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 111 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 15 еп., 16 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 46 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Професионалистът" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 46 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 10 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 09.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 46 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 63 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 112 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 9 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 11 еп. 

10.30 "Синята пеперуда" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 63 еп. /п/

13.30 “Смелостта на обичаш" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 16 еп., 17 еп.

16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 112 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 17 еп., 18 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 47 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Смъртоносна игра" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 47 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 11 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 10.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 47 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 64 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 113 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 10 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 12 еп.

10.30 "Гориво в кръвта" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 64 еп. /п/ 

13.30 "Седмият ден"  - игр. филм

15.30 "Тайните на кралското семейство" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 113 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 19 еп., 20 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 48 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Тъндър Пойнт" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 48 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 12 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 11.02.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 48 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 65 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 114 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 11 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 13 еп.

10.30 "Труден избор" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 65 еп. /п/ 

13.30 "Стършела" - игр. филм

15.30 "Финансовите пирамиди" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 114 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 21 еп., 22 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 49 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Скорпион"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 49 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 13 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 12.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 49 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 66 еп. 

08.00 “Пасторсито" 1 част – аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 14 еп.  

10.30 "Монголия" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 39 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 66 еп. /п/

13.30 "Жената на моя партньор" - игр. филм

15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 12 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 115 еп.

16.30 “Франклин” – аним. филм, 23 еп., 24 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 39 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 50 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 3 епизод 

20.00 "Рамбо 4" - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 50 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 14 еп. /п/

23.00 “Страстта към животните" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 13.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 50 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 67 еп.    

08.00 “Пасторсито" 2 част – аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 15 еп.    

10.30 "Истории и загадки на нацизма" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 40 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 67 еп. /п/ 

13.30 "Синовете на вятъра" - игр. филм

15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 13 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 115 еп. /п/

16.30 “Франклин” – аним. филм, 25 еп., 26 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 40 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 51 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 4 епизод 

20.00 "Пуста земя" - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 51 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 15 еп.    /п/

23.00 "Ал Капоне" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 14.02.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 51 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 68 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 116 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 14 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 16 еп.  

10.30 "Сръбски белези" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 68 еп. /п/

13.30 “Троцки" – игр. филм

15.30 "Че Гевара" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 116 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 27 еп., 28 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 52 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Съдбата на човека"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 52 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 16 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-02-05 10:25:04