Събират пари за болна жена в Бърдарски геран

Събират пари за болна жена в Бърдарски геран

В Бърдарски геран, обявиха кампания в подкрепа на 62-годишна жена от селото, на която предстои операция. Сумата от  20 хиляди лева е непосилна за семейството.

Димитрина Делева е на 62 години и се нуждае от спешна операция, която ще я спаси от ампутация на крака. Преди две години жената е претърпяла инцидент, след направена тогава операция й е поставена метална пластина, но организмът отказва да я приеме. Оттогава тя е трудноподвижна, със силни и постоянни болки в коляното. На последната лекарска консултация й казват, че трябва да се постави нова колянна става. Операцията е спешна, всеки един час е жизнено важен за нея.  

Информация за кампанията е публикувана на фейсбук страницата на читалището в Бърдарски геран. Открита е и банкова сметка  на името на Димитрина Ангелова Делева

ЦКБ АД клон Враца (CECBBGSF) IBAN: BG23 CECB 9790 10J0 8796 00 BGN

Телефон за връзка 0893971970- Димитрина.
2022-02-04 14:20:59