Пещерата „Башовишки печ“ става защитена зона

Пещерата „Башовишки печ“ става защитена зона

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – природна забележителност "Башовишки печ". Тя се намира в землищата на село Орешец и село Бела, община Димово, както и село Гранитово, община Белоградчик, област Видин.

Природна забележителност "Башовишки печ" се обявява за защитена територия с цел опазване на спелеоложки обект на неживата природа с естествен подземен карстов извор, водни галерии, палеонтоложки находки, местообитаниe на прилепи и ендемична безгръбначна фауна, съобщават от пресслужбата на министерството. Пещерата е една от най-дългите в България и е с характерните образувания за този вид природни обекти. В нея са открити фосилни останки от пещерни животни. Освен естественото подземно образувание, защитената територия включва и наземна част с площ от над 3 декара, в която се намира входът на пещерата.

В природната забележителност е забранено унищожаването, повреждането и изнасянето на елементи от пещерната структура, включително камъни, седименти и пещерни образувания, както и палеонтоложки или археологически находки. Не са разрешени и дейности, които могат да доведат до обезпокояване или унищожаване на пещерни животни, както и внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове.
2022-01-31 10:38:36