RM TV: 31.01-7.02.2022 г.

RM TV: 31.01-7.02.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 31.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 37 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 54 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 104 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 26 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 2 еп.  

10.30 "Планината на ботуша" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 54 еп. /п/

13.30 “Последна гара" – игр. филм

15.30 "Ал Капоне" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 104 еп. /п/

17.30 “Истински лъжи” – сериал, 3 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 38 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Възпитание на Феите"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 38 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 2 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 01.02.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 38 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 55 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 105 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 1 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 3 еп.    

10.30 "Търсачи на приключения"- игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 55 еп. /п/

13.30 “Пианото" – игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 105 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 1 еп., 2 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 39 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Правилата на привличане" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 39 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 3 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 02.02.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 39 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 56 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 106 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 2 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 4 еп.

10.30 "Елза и Фред" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 56 еп./п/

13.30 "Булевард на революцията" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 3 еп., 4 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 106 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 3 еп., 4 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 40 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Труден избор" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 40 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 4 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 03.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 40 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 57 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 107 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 3 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 5 еп.

10.30 "Адски дъжд" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 57 еп. /п/

13.30 “Подземен свят” - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 5 еп., 6 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 107 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 5 еп., 6 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 41 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Фантомас се развихря" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 41 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 5 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 04.02.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 41 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 58 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 108 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 4 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 6 еп.

10.30 "Лечителят" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 58 еп. /п/ 

13.30 "Фан фан лалето" - игр. филм.

15.30 "Около светът" - док. филм, 7 еп., 8 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 108 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 7 еп., 8 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 42 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Черен хоризонт" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 42 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 6 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 05.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 42 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 59 еп.

08.00 "Малката принцеса Хайди" - аним. филм

08.45 "Хапи малкото зайче" - аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 7 еп.

10.30 "Около светът" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 37 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 59 еп. /п/

13.30 "Кажи защо ме остави" - игр. филм

15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 5 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 109 еп.

16.30 “Франклин” – аним. филм, 9 еп., 10 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 37 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 43 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 1 епизод  

20.00 “Любовниците" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 43 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 7 еп. /п/

23.00 "Живот сред хората" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 06.02.2022  

06.00 “Любовен облог” – сериал, 43 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 60 еп.  

08.00 "Момчето от джунглата" - аним. филм

08.45 "Къдрокоско" - аним. филм

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 8 еп. 

10.30 "Около светът" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 38 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 60 еп. /п/

13.30 "Не се предавай" - игр. филм

15.00 "Покахонтас" - аним. филм, 6 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 109 еп. /п/   

16.30 “Франклин” – аним. филм, 11 еп., 12 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 38 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 44 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 2 сезон, 2 епизод 

20.00 "Кула на смъртта” – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 44 еп. /п/

22.15 "Сянката на Елена" - сериал, 8 еп. /п/

23.00 "Йелоустоун" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 07.02.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 44 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 61 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 110 еп.

09.00 "Покахонтас" - аним. филм, 7 еп.

09.30 "Сянката на Елена" - сериал, 9 еп.   

10.30 "Хлапетата на Америка" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 61 еп. /п/

13.30 "Агент 117" - игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 110 еп. /п/

17.30 “Франклин” – аним. филм, 13 еп., 14 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 45 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Последният легион" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 45 еп. /п/

23.20 "Сянката на Елена" - сериал, 9 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-01-29 11:22:40