Ремонтират читалищен покрив с общински средства

Ремонтират читалищен покрив  с общински средства

Започнаха ремонтни дейности по подмяна на покривната конструкция на сградата на Народно читалище „Съединение 1923“ в с. Бърдарски геран.

Настоящият ремонт се случва благодарение на усилията на ръководството на община Бяла Слатина, което въпреки липсата на бюджет за 2022 година и многократно завишените сметки за електроенергия, успя да задели нужните средства за спешното решаване на проблема. С решение на Общинския съвет от месец декември бяха отпуснати 15 000 лв., с които беше осигурено авансовото плащане на фирмата- изпълнител на дейностите по ремонта.

Предстои с ново решение, от месец януари, да бъдат отпуснати още 33 000 лв. , с които да бъде обезпечени всички належащи ремонтни дейности.


сн.1
сн.2


2022-01-27 09:03:37