Дават старт на конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”

Дават старт на конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”

Община Монтана обявява Международния конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие”. Според променения му регламент, конкурсът има конкретна тема и се провежда на два етапа. Темата на творческото състезание през 2022 г. е „Музикалните инструменти“. Тъй като конкурсът е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”, организаторите ще се радват младите художници да посветят творбите си именно на духовата музика.

Участници в конкурса могат да бъдат деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи - от 7 до 11 г. и от 12 до 15 г.

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби като рисунките за децата от І възрастова група са на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Творбите на пластичните и приложните изкуства са с максимален размер до 100 /сто/ см.  Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.

Оценяването се осъществява от 5-членно жури, определено от организатора. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
2022-01-21 10:38:38