С нови креватчета са детските градини в Мизия и Крушовица

С нови креватчета са детските градини в Мизия и Крушовица

ДГ "Незабравка" гр. Мизия и база "Здравец" с. Крушовица са с изцяло обновена леглова база.

През тази учебна година са закупени 130 бр. матраци и легла тип "сандвич". Леглата в градината не са подменяни от самото й отваряне, повече от 45 години. От тогава до сега не са извършвани и значителни ремонтни дейности.

Сградата на ДГ "Незабравка" се нуждае от обновяване и вътрешен ремонт, не прави изключение и лошото състояние на двора и съоръженията в детската градина.

Предвид тежкото икономическо и финансово състояние на общината, както и създалата се извънредна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, наложиха допълнителни и непредвидени разходи, към момента няма възможност за извършване на горепосочените дейности.

„Амбицията ни е да осигурим сигурна и приятна среда, където да се отглеждат децата на община Мизия. Усилията ни са насочени в посока запазване дейността на учебните заведения, както и мотивиране на младите хора да останат и да се развиват в нашата община, като се стремим да им осигурим качествено образование, сигурност и комфорт. Подмяната на легловата база е една добра инвестиция, която е естествено продължение на основната ни цел – да работим за по-доброто бъдеще на нашите деца.

Положихме основите и ще продължим да развиваме в инфраструктурно отношение образователната база“, коментира кметът Валя Берчева.

 
2022-01-19 15:54:40