Правителството назначи Ванина Вецина за областен на Монтана

Правителството назначи Ванина Вецина за областен на Монтана

Правителството прие на неприсъствено заседание решение, с което се назначават нови областни управители на областите Габрово, Ловеч, Монтана, Перник, Силистра, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Със същото решение се освобождават заемащите досега съответни длъжности.

Ванина Вецина е назначена за областен управител на област Монтана от квотата на "Продължаваме Промяната".

Амбициозната дама е дипломиран инженер – геодезист във ВИАС. Завършва и втора магистратура „Европейска публична администрация“ в Софийския университет. Професионалните й квалификации продължават в УНСС по специалност „Международни отношения и бизнес“ – в областта на оценяването. Тя е европейски признат оценител на недвижими имоти. Професионалният път на инж. Вецина започва като експерт в Министерство на земеделието.

Консултантският бизнес в областта на строителството, основан от баща й преди 25 години, определя развитието й в следващите години. В силен тандем, Ванина Вецина заедно с баща си Димитър Кръстев (изявен общественик с голям принос в развитието на Берковица) и брат си Пламен Кръстев (известен артист – музикант в област Монтана), развиват семейния бизнес успешно 15 години на територията на цялата ни страна. В последните 10 години, Ванина Вецина става собственик и управител на консултантската фирма "Дикрил консулт" в областта на строителния надзор, енергийната ефективност, оценяването на територията на цялата ни страна. Собственик е и на хотел "Деметра" в Берковица. Ванина Вецина участва активно в обществения живот като Председател на Контролния съвет на Камарата на оценителите в България и като член на REV комитет в Сдружение КПО.
2022-01-17 17:45:39