RM TV: 17-24.01.2022 г.

RM TV: 17-24.01.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 17.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 23 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 92 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 12 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 36 еп.  

10.30 "Ароматът на успеха" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп. /п/

13.30 “Направи го преди 30" – игр. филм

15.30 "Професия бежанец" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 92 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 3 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 24 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Брак по италиански"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 24 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 36 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 18.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 24 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 41 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 93 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 13 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 37 еп.     

10.30 "Наследството на Ферамонти"- игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 41 еп. /п/

13.30 “Малката Москва" – игр. филм

15.30 "Знаменити убийци" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 93 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 4 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 25 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Лов на пирани" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 25 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 37 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 19.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 25 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 42 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 94 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 14 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 38 еп.  

10.30 "Хай Лайф" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 42 еп./п/

13.30 "Стрелци" - игр. филм

15.30 "Убийството на Версаче" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 94 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 5 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 26 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Жълто" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 26 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 38 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 20.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 26 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 43 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 95 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 15 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 39 еп.  

10.30 "Армано" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 43 еп. /п/

13.30 “Леон” - игр. филм

15.30 "Покушението над Ленин" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 95 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 6 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 27 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Кечистът 1" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 27 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 39 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 21.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 27 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 44 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 96 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 16 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 40 еп. 

10.30 "Дванадесета нощ" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 44 еп. /п/ 

13.30 "Хрониките на Ридрик" - игр. филм.

15.30 "Сталин" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 96 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 7 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 28 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Звярът" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 28 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 40 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 22.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 28 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 45 еп.

08.00 "Зоро" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 41 еп. 

10.30 "Земя на прицел" 1 част - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 33 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 45 еп. /п/

13.30 "Изпепелени от слънцето" 1 част - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 17 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 97 еп.

16.30 “Джо” – сериал, 8 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 33 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 29 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 9 епизод  

20.00 “Гръмотевични птици" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 29 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 41 еп. /п/

23.00 "Адолф Хитлер" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 23.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 29 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 46 еп.  

08.00 "Синдбад" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 42 еп. 

10.30 "Земя на прицел" 2 част  - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 34 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 46 еп. /п/

13.30 "Изпепелени от слънцето" 2 част - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 18 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 97 еп. /п/   

16.30 “Кво Вадис” – сериал, 1 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 34 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 30 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 10 епизод 

20.00 "Джордж Вашингтон” – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 30 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 42 еп.  /п/

23.00 "Коктейлът Дудаев" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 24.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 30 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 47 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 98 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 19 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 43 еп.    

10.30 "Ирония на съдбата" 1 част - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 47 еп. /п/

13.30 "Фантомас" - игр. филм

15.30 "Неизвестното семейство Юлиянови" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 98 еп. /п/

17.30 “Кво Вадис” – сериал, 2 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 31 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "История от Бронкс 1" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 31 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 43 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-01-17 09:55:11