ВМРО избра общинско ръководство във Враца

ВМРО избра общинско ръководство във Враца

На 15 януари, врачанските войводи проведоха общинска отчетно-изборна конференция. На форума присъстваха 34 делегати, представители на 15-те местни структури ВМРО в община Враца. Отчет за дейността за последния мандат представи председателят Красимир Богданов. Представено беше организационното състояние на структурите, политическата и традиционната дейност.

„Резултатите на ВМРО в община Враца на всички избори от 2019г. до сега са по-високи от националните резултати на Организацията. Въпреки това, редица фактори повлияха на спадането на подкрепата ни във всеки следващи избори. Необходимо е засилването на активността и по-сериозна ангажираност с наболелите проблеми на врачани“, заяви Богданов.

Отчет за дейността си в Общински съвет Враца направиха съветниците Красимир Ангелов и Момчил Янков. Групата на ВМРО е една от малкото, която се води не от лични интереси, а предлага стратегически за развитието на Враца теми: увеличаването на средствата за фонда за асистирана репродукция, подпомагането на различни инициативи чрез Фонд „Култура“, Приемане на наредба за доброволното формирование за действия при извънредни ситуации, приемане на правила за подпомагане на отговорното родителство.

Кметовете на Лиляче – Красимир Петров и на Бели извор Кирил Илиев, избрани с листата на ВМРО констатираха липсата на подкрепа за двете населени места от страна на общинското ръководство.

След проведени дебати, делегатите с единодушие избраха новия общински комитет в състав: председател - Красимир Богданов, зам.-председатели - Красимир Ангелов и Момчил Янков, секретар - Галя Георгиева, касиер Анна Миткова и членове - Красимир Петров и Христо Николов.

Врачани определиха и делегатите за конгреса на ВМРО, който ще се проведе на 12 февруари 2022г. в София и предлагат Красимир Богданов за член на националното ръководство на ВМРО.

Свои ръководства избраха и градската и младежката организации на ВМРО-Враца. В града, войводите ще продължи да води Красимир Ангелов. Негов заместник е Светлин Цветков, а секретар - Анна Миткова. Момчил Янков ще председателства младежите. Новият зам.-председател е Ивайло Иванов, а секретар – Бетина Иванова.
2022-01-17 09:09:28