Губернатор оспори общинско решение

Губернатор оспори общинско решение

Врачанският областен управител Стефан Красимиров със своя заповед оспори и върна за ново разглеждане шест от приетите на 25 ноември миналата година от Общинския съвет в Козлодуй решения. С върнатото за ново обсъждане решение № 368 местният парламент в крайдунавския град е освободил от длъжност временно изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД д-р Момчил Иванов и е избрал за временно изпълняващ тази длъжност д-р Емил Гогошев.

Това решение е без съществуващи мотиви, поради което не отговаря на законовите изисквания за валидност на административния акт, категоричен е губернаторът Стефан Красимиров.
2022-01-14 14:36:36