Обсъдиха план-приема на ученици в община Оряхово

Обсъдиха план-приема на ученици в община Оряхово

Още в първите дни на новата година бе организирана тристранна работна среща между бизнес, образование и Община Оряхово, във връзка с предстоящия държавен план-прием 2022/2023г. на територията на общината.

След кратък анализ на ситуацията в предходната година, началникът на Регионално управление на образованието-Враца Лорета Колева, подчерта, че и трите страни имат необходимия потенциал да работят заедно и конструктивно в условия на новите предизвикателства за развитие на професионалното образование.

Община Оряхово в лицето на кмета Росен Добрев заедно с директора на местното СУ „Христо Ботев“ Силвия Михайлова вървят в посока превръщане на професионалното образование в по-атрактивна образователна дестинация.

В работната среща активна страна заеха представители от „Джоди” ООД, „Металтехник ” АД, „Хидком” АД и „Шато бургозоне”.

 


2


2022-01-13 09:04:36