RM TV: 10-17.01.2022 г.

RM TV: 10-17.01.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 10.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 16 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 86 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 5 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 29 еп.    

10.30 "Вие сте голям красавец" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп. /п/

13.30 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм

15.30 "Че Гевара" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 86 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 8 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 17 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ръката на смъртта" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 17 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 29 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 11.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 17 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 34 еп.    

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 87 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 6 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 30 еп.

10.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 34 еп. /п/

13.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм

15.30 "Живот сред хората" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 87 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 9 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 18 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Катин" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 18 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 30 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 12.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 18 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 35 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 88 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 7 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 31 еп.  

10.30 "Феникс" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 35 еп. /п/

13.30 “Чочарка" - игр. филм

15.30 "Йелоустоун" - док. филм

16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 88 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 10 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 19 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ранно щастие" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 19 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 31 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 13.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 19 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 36 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 89 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 8 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 32 еп.

10.30 "Изгубеният свят" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 36 еп. /п/ 

13.30 "Никита"  - игр. филм

15.30 "Страстта към животните" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 89 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 11 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 20 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Мъже" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 20 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 32 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 14.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 20 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 37 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 90 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 9 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 33 еп.

10.30 "Жена мечта" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 37 еп. /п/ 

13.30 "Руската певица" - игр. филм

15.30 "Ал Джазира" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 90 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 12 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 21 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Не се вълнувай"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 21 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 33 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 15.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 21 еп. /п/    

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. 

08.00 “Принцът и просякът" – аним. филм

08.45 "Хапи малкото зайче" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 34 еп.   

10.30 "Майкъл Джордан Макс" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 27 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 38 еп. /п/

13.30 "Отмъщението" - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 10 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 91 еп.

16.30 “Джо” – сериал, 1 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 27 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 22 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 7 епизод 

20.00 "Техеран 43" 1 част - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 22 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 34 еп. /п/

23.00 “Тайните на кралското семейство" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 16.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 22 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп.    

08.00 “Всички кучета отиват в рая" – аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 35 еп.    

10.30 "Не се предавай" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 28 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 39 еп. /п/ 

13.30 "Момичето на татко" - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 11 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 91 еп. /п/

16.30 “Джо” – сериал, 2 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 28 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 23 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 8 епизод 

20.00 "Техеран 43" 2 част - игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 23 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 35 еп. /п/

23.00 "Вселената краят на земята" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 17.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 23 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 92 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 12 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 36 еп.  

10.30 "Ароматът на успеха" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 40 еп. /п/

13.30 “Направи го преди 30" – игр. филм

15.30 "Професия бежанец" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 92 еп. /п/

17.30 “Джо” – сериал, 3 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 24 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Брак по италиански"- игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 24 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 36 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-01-08 13:06:22