RM TV: 3-10.01.2022 г.

RM TV: 3-10.01.2022 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 03.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 9 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 26 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 80 еп.

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 22 еп.  

10.30 "Вики, Кристина, Барселона" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 26 еп. /п/

13.30 “Големият бос" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 27 еп., 28 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 80 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 1 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 10 еп.

19.30 "Позитивното през 2021г."

20.00 "Берковска духова музика" част 2 - концерт

21.20 “Любовен облог” – сериал, 10 еп. /п/

22.20 "Глукхар" - сериал, 22 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 04.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 10 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 27 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 81 еп.

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 23 еп.     

10.30 "Уимбълдън"- игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 27 еп. /п/

13.30 “Булката беглец" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 29 еп., 30 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 81 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 2 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 11 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "С най-добри пожелания" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 11 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 23 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 05.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 11 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 28 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 82 еп.

09.00 "Веселите знаци" - аним. филм, 11 еп., 12 еп., 13 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 24 еп.  

10.30 "Супер ченгета" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 28 еп./п/

13.30 "Невинност" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 31 еп., 32 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 82 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 3 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 12 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Почти бременна" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 12 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 24 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 06.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 12 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 29 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 83 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 1 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 25 еп.  

10.30 "Стая с изглед" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 29 еп. /п/

13.30 “Зона Замфирова” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 33 еп., 34 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 83 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 4 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 13 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Смъртоносна игра" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 13 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 25 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 07.01.2022 

06.00 “Любовен облог” – сериал, 13 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 30 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 84 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 2 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 26 еп. 

10.30 "Силата на урагана" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 30 еп. /п/ 

13.30 "Въздушна ярост" - игр. филм.

15.30 "Планета земя" - док. филм, 35 еп., 36 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 84 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 5 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 14 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Замръзналата река" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Любовен облог” – сериал, 14 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 26 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 08.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 14 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 31 еп.

08.00 "Мечешки приключения" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 27 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 37 еп., 38 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 29 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 31 еп. /п/

13.30 "Аленото цвете" - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 3 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 85 еп.

16.30 “Вангелия” – сериал, 6 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 29 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 15 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 5 епизод  

20.00 “Жената на моя партньор" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 15 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 27 еп. /п/

23.00 "Втора световна война" 1 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 09.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 15 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 32 еп.  

08.00 "Франклин и зеления рицар" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 28 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 39 еп., 40 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 30 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 32 еп. /п/

13.30 "Стрелци" - игр. филм

15.00 "Кибербитка" - аним. филм, 4 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 85 еп. /п/   

16.30 “Вангелия” – сериал, 7 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 30 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 16 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 6 епизод 

20.00 "Колела” – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 16 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 28 еп.  /п/

23.00 "Втора световна война" 2 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 10.01.2022

06.00 “Любовен облог” – сериал, 16 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 86 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 5 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 29 еп.    

10.30 "Вие сте голям красавец" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 33 еп. /п/

13.30 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм

15.30 "Че Гевара" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 86 еп. /п/

17.30 “Вангелия” – сериал, 8 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 17 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ръката на смъртта" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 17 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 29 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2022-01-04 09:38:38