Врачански съветници предлагат повече пари за образованите родители

Врачански съветници предлагат повече пари за образованите родители

С поредно предложение размерът на еднократната помощ за новородени да зависи от образованието на родителите излязоха общинските съветници от ВМРО-Враца Красимир Ангелов и Момчил Янков.

„Предвид ниската раждаемост и неблагоприятните демографски показатели, които са тенденциозно явление в последните три десетилетия, силно изразено  в община Враца, е необходимо чрез подробен анализ и подходящи социални методи да се стимулират семействата, и двойките живеещи на семейни начела да създават, и отглеждат повече деца“, категорични са от ВМРО.

За да не се стига до злоупотреби съветниците предлагат родителите завършили висше образование да получат по-висока еднократна помощ за своето новородено с цел насърчаване на образованото родителство.

Сред изискванията предложени в правилника за следващата година са адресните регистрации на родителите да са в община Враца, както и поне единият от тях да е завършил средно образование.

Предвижда се парите за дете на родители със средно образование да са в размер на 300 лв.; за тези с бакалавър 350 и за родителите с висше образование-магистър-400. З

а второ дете пък сумата да е от 500 до 700 лв. пак в зависимост от образованието, а за трето- от 1300 до 1700 лв.

Предстои по така дадените предложения, стимулиращи образованото родителство, да се поиска становище от Комисията по дискриминация. Ако се получи одобрение за промените то ще последва обществено обсъждане и гласуване на докладната внесена от Красимир Ангелов и Момчил Янков.  
2021-12-21 11:17:26