Попишки баби с уникални обредни хлябове

Попишки баби с уникални обредни хлябове

Уникална изложба с обредни хлябове наредиха в читалището на село Попица. С майсторлък дамите бяха приготвили ароматни и красиво аранжирани пити.

„Всичко е направено от златните ръце на българката. Целият традиционен празничен календар е изпълнен с дни, в които народът ни е спазвал едни или други народни практики. Всичко това е с цел осигуряване на човешкото добруване. Трапезата на Бъдни вечер е била обект на особено внимание.

Почетно място тук народът ни е отделял на приготвения за празника обреден хляб „Боговица“. Върху него българката с ръката на художник е моделирала всички символи на плодородието и изобразявала основния поминък на семейството- орачът с ралото на нивата, овчаря в кошарата с овцете и кучето, пчелина с кошерите“, обясняват от читалището.

 

 


2
3
5


2021-12-20 14:46:35