RM TV: 20-27.12.2021 г.

RM TV: 20-27.12.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 20.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 12 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 68 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 8 еп.  

10.30 "Елза и Фред" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 12 еп. /п/

13.30 “Булевард на революцията" – игр. филм

15.30 "Ал Капоне" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 68 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 17 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Труден избор“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 8 еп.  /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 21.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 13 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 69 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 13 еп., 14 еп., 15 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 9 еп.     

10.30 "Адски дъжд"- игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 13 еп. /п/

13.30 “Подземен свят" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 69 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 18 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Фантомас се развихря" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 9 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 22.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 14 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 70 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 16 еп., 17 еп., 18 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 10 еп.  

10.30 "Лечителят" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 14 еп./п/

13.30 "Фан фан лалето" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 70 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 19 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Черен хоризонт" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 10 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 23.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 15 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 71 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 19 еп., 20 еп., 21 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 11 еп.  

10.30 "Агент 117" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 15 еп. /п/

13.30 “Хлапетата на Америка” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 71 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 20 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Последният легион" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 11 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 24.12.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 16 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 72 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 22 еп., 23 еп., 24 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 12 еп. 

10.30 "Пушкин последен дуел" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 16 еп. /п/ 

13.30 "Протоколът Уиндзор" - игр. филм.

15.30 "Планета земя" - док. филм, 7 еп., 8 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 72 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 21 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп.

19.30 "Коледна програма"

20.00 "Професионалистът" - игр. филм

22.00 "Коледна програма" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 12 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 25.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп. /п/     

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 17 еп.

08.00 "Нощта преди Коледа" - аним. филм

08.25 "Дванайсетте коледни дни"- аним. филм

08.45 "Хапи малкото зайче"- аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 13 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 25 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 17 еп. /п/

13.30 "Една различна Коледа" - игр. филм

15.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 24 еп., 25 еп., 26 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 73 еп.

16.30 “Найтмен” – сериал, 22 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 25 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 1 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 1 епизод  

20.00 “Коледа вкъщи" – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 1 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 13 еп. /п/

23.00 "Финансовите пирамиди" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 26.12.2021

06.00 “Любовен облог” – сериал, 1 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 18 еп.  

08.00 "Робин Худ" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 14 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 26 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 18 еп. /п/

13.30 "Синовете на вятъра" - игр. филм

15.00 "Ну погоди" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 73 еп. /п/   

16.30 “Черните вълци” – сериал, 1 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 26 еп. /п/

18.30 “Любовен облог” – сериал, 2 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал, 1 сезон, 2 епизод 

20.00 "Пуста земя” – игр. филм

21.30 “Любовен облог” – сериал, 2 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 14 еп.  /п/

23.00 "Тайните на кралското семейство" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 27.12.2021

06.00 “Любовен облог” – сериал, 2 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 19 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 74 еп.

09.00 "Ну погоди" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 15 еп.    

10.30 "Синята пеперуда" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 19 еп. /п/

13.30 "Смелостта да обичаш" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 74 еп. /п/

17.30 “Черните вълци” – сериал, 2 еп.

18.30 “Любовен облог” – сериал, 3 еп.

19.30 "Коледна програма"

20.00 "Смъртоносна игра" - игр. филм

22.00 "Коледна програма" /п/ 

22.30 “Любовен облог” – сериал, 3 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 15 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2021-12-18 09:55:48