Още 6 месеца дават топъл обяд в Бяла Слатина

Още 6 месеца дават топъл обяд в Бяла Слатина

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа трето допълнително споразумение за удължаване срока на Договора по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява по Оперативна програма.

С подписването на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение се удължи до средата на следващата година.

В рамките на проекта, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене, хляб и веднъж седмично десерт.

Общата стойност на проекта е 1 101 870.00 лв., като от тях за храна са 1 001 700,00 лв., за административни разходи - 50 085,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки- 50 085,00 лв.

 

 
2021-12-16 11:29:39