Врачански учители с участие в проект в Скопие

Врачански учители с участие в проект в Скопие

Врачанската Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство осъществи втора мобилност по проект 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532, “Multi-Perspective Approach towards e-learning в периода от 6 до 9 декември македонския град Скопие. Участници бяха четирима преподаватели от училището. Основна тема бе насочена към начините на оценяване, изпитване и поставяне на оценки по време на обучение в електронна среда. Целта на проекта е да се направи цялостен анализ на нуждите, възникнали в процеса на учене и преподаване в условията на пандемия и споделяне на добри практики и решения на международно ниво.  Заедно с партньорите от Италия, Турция, Северна Македония и Румъния учителите от ПГТР, представиха отличителни за държавата песен и танц.

 


1


2021-12-15 14:54:13