Данък МПС пълни хазната на Брусарци ВРАЦА ДНЕС

Данък МПС пълни хазната на Брусарци

Близо 95 на сто са изпълнени собствените приходи на Брусарци в края на деветмесечието. Това става ясно от отчета на бюджета, утвърден от Общинския съвет на редовно заседание. До края на септември в хазната са влезли почти 462 хиляди лева. Това е 94,92 процента от планираните за годината. Над 93 процента са изпълнени имуществените данъци. Преизпълнен е налогът върху превозните средства. Сумата по това перо е в размер на 82 744 лв., което е 123,5 на сто над заложената. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 31 155 лв., а това е над 97 на сто. 112 лв. са внесени като туристически данък, а по него средства не са предвидени. 66,5 процента е изпълнението на патентния, а на този за придобиване на имущество - 63 на сто, сочат данните на местната управа.

Постъпленията от неданъчните приходи са изпълнени 96 процента. Най-много пари са събрани от наем на земя - 83 635 лв. или 167 на сто. Над предвиденото са реализирани ДДС, таксите смет, от общинския пазар, за технически услуги. Само един човек е платил такса “куче”, която е 1 лв., а планираната по това перо сума е 100 лв. Няма приходи от дивиденти. В хазната са влезли 20 000 лева от продажби на сгради и земя.

Изпълнението на местните разходи е 54 процента. За образованието общо са изразходвани 57 465 лв. или 18 на сто от планираните. За детските градини са отишли 20 500 лв., което е малко над 41 на сто. 34 000 лв. са похарчени за училищата, а това е малко над 12,7 на сто. Нито лев не е даден за други дейности в тази сфера. Социалните разходи в този период обаче напредват. За тази област са използвани над 173 000 лв. или около 72,5 процента. Основната част от сумата е отишла за домашния социален патронаж. Само 662 лв. от предвидените са похарчени за пенсионерските клубове. 700 лв. са изразходвани за програмите за временна заетост. за дофинансиране на държавни дейности общината е използвала 496 лв., а това е 8,27 на сто от заложените суми.

Съветниците одобриха актуализираната инвестиционна програма в частта “Капиталови разходи” до края на октомври. Те възлизат на почти 2,8 милиона лева, от тях малко над 202 000 лева са отпуснати от държавата в средата на годината.
2021-12-08 11:16:17