Младежи подкрепят с проект ремонта на читалището в Търнак

Младежи подкрепят с проект ремонта на читалището в Търнак

Петима младежи се обединиха в Неформална група „Младите за Търнак“ и ще реализират проект "Младежка сила в помощ на с. Търнак" към Европейския корпус за солидарност, с който ще подпомогнат ремонта на покрива на читалищния салон. Проектът предвижда и провеждането на редица инициативи, първата от които вече стартира - конкурс за коледна украса "Моята Коледа".

Маргарит, Кристен, Михаил, Анджела и Анелия са млади хора, които искат да бъдат полезни и да подобрят живота на децата и младежите в Търнак. Те са участвали в читалищните колективи и отблизо познават проблемите на читалището.

С този проект НГ „Младите за Търнак“ искат да дадат гласност на наболели проблеми, като обезлюдяването на селата, грижата на обществото за опазване на културното наследство, опазването на читалищата като уникална българска институция и приемствеността на малцинствата.
2021-12-06 14:24:01