Кмет поздрави възрастните хора

Кмет поздрави възрастните хора Днес отбелязваме Международния ден на хората с увреждания! "Този празник ни напомня, че хората с увреждания трябва с право да заемат своето достойно място в нашето общество. Нека бъдем толерантни и отворени към проблемите на тези хора, да съсредоточим вниманието си върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство. Вярвам, че най-важните ценности, които трябва да отстояваме, за да се наречем „хора“, са именно добротата, съпричастността и вярата! Пожелавам Ви все така нестихваща сила да отстоявате себе си и мечтите си! Бъдете здрави и благословени!", пожела кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски.2021-12-03 15:54:52