Модернизират спортния салон на белослатинско училище

Модернизират спортния салон на белослатинско училище

Община Бяла Слатина подаде проектно предложение по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища към МОН.

Проекта е по Модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“ и обхваща извършването на цялостен ремонт на физкултурния салон на най-голямото училище в общината – СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина. Общ бюджет на проектното предложение 174 970,28 лв. с вкл. ДДС.

Основните дейности, които се предвижда да се изпълнят са: мерки за енергийна ефективност; ремонт на покрив; подмяна на ОВК, ВиК и електро-инсталациите; боядисване на вътрешни стени и тавани; ремонт на съблекални и санитарни възли.

Успешната реализация на проекта ще доведе до модернизиране на спортната база в училището и осигуряване на нормални условия за пълноценното ѝ използване в часовете по физическо възпитание и спорт от учениците. Очаква се да се повиши интересът на учениците към спорта като цяло, да се формира и развие спортна култура и дисциплина, да се възпитат навици за здравословен начин на живот.

 

 
2021-12-02 09:06:46