Управляващи се срещнаха с жителите на Гложене

Управляващи се срещнаха с жителите на Гложене

Общински съветници от Козлодуй се срещнаха с жители на с. Гложене, за да изслушат възраженията им във връзка с движението на тежкотоварни камиони и техника по ул. „Христо Ботев“. През последните няколко години са правени огледи и проверки от РУ – Козлодуй, врачанските МВР, ВиК , ЧЕЗ и от Община Козлодуй. Констатирано е, че няма проблем по тази улица да минават тежкотоварни камиони и че към момента това е единственият възможен маршрут. Срещата откри Валентин Паньовски, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика в Общински съвет Козлодуй, който изложи пред присъстващите становището на местния парламент и кметската администрация – да се ремонтира ул. „Александър Стамболийски”, която е в много лошо състояние и по която е било пренасочено движението до месец август. На срещата присъстваха още председателят на ОбС Николинка Тодорова, кметът на Гложене Петко Петков, общинските съветници Ангел Лалюв, Даниела Цолова и Дучко Петров, главният архитект Светломир Колев, директорът на дирекция „Устройство на територията“ Лилия Димитрова и Иван Вачов, служител по сигурността на информацията и ОМП в Община Козлодуй.

Общинската комисия по безопасност на движението многократно е обсъждала проблема и е взимала решения за разрешаване на проблема спрямо компетенциите си и съгласувано с РУ – Козлодуй.

Живущите на ул. „Христо Ботев“ настояват за обходен път, което е и мнението на експертите от Община Козлодуй. На срещата присъства и взе отношение г-н Тодор Янков, представител на арендатора „Октопод“, който подкрепя идеята за околовръстен път. На срещата нямаше представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в чиито правомощия е изграждането на обходния път и чиито представители бяха писмено поканени за участие. Община Козлодуй е информирала АПИ за съществуващия проблем и е отправено предложение за изграждане на околовръстен път – единственото кардинално решение, което ще осигури спокойствието, сигурността и безопасността на всички жители на с. Гложене.

Към момента няма механизъм, по който Община Козлодуй да инициира и реализира изграждането на обходен път.


1


2021-12-01 14:57:23