Търсят шефове за ключови здравни заведения

Търсят шефове за ключови здравни заведения

Стартират три конкурса за избор на управители на общински здравни заведения във Враца. Подборите ще преминат през няколко етапа. Класираните на първо място кандидати ще бъдат одобрени от Общинския съвет. Новите договори за управление ще са за срок от три години.

Шефове се търсят на Комплексния онкологичен център, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и Центъра за психично здраве. Минималните изисквания към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт. Да имат най-малко 6 години трудов стаж като лекар или икономист. Да не са осъждани и да притежават управленски опит минимум 3 години.

 

 
2021-11-30 10:54:45