Училище представи резултатите от реализиран проект

Училище представи резултатите от реализиран проект

В ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ бяха  представени резултатите от реализирането на проект  "Устойчиво европейско сътрудничество за успешен старт в професията" с № 2020-1-BG01-KA102-078810. По него бяха реализирани 2 мобилности. Едната на 24 ученици от 11 и 12 клас от специалности „Компютърна техника и технологии“, Автомобилна мехатроника и Автотранспортна техника. Мобилността се проведе във Франкфурт (Одер). Партньор по проекта е професионален образователен център bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH. Втората мобилонст бе на 6 учители  по професионална подготовка в гр. Сарагоса, Испания. Тук партньор бе Asociacion Mundus - Un Mundo A Tus Pies. Основните резултати от реализирането на проекта са повишени знания, умения и компетенции на учениците, чрез натрупване на практически опит в конкретната професия - асемблиране, инсталиране и поддръжка на компютърни системи и мрежи за специалност „Компютърна техника и технологии, конструиране, монтаж и демонтаж на възли и детайли, диагностика и ремонт на транспортни средства“.

Формираните индивидуални качества на ученици и учители са работа в екип, комуникативност, адаптивност към нова среда и технологии, отговорност, умения за самостоятелна работа.
2021-11-26 10:49:42