ТПП – Враца проведе тематичен семинар за капитализиране

ТПП – Враца проведе тематичен семинар за капитализиране

Търговско-промишлена палата-Враца, в партньорство с Община Враца организираха и проведоха на 24 ноември, тематичен семинар за капитализиране, по Проект: „RESTART_4Danube”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Interreg Danube Transnational Programme. Проектът се изпълнява от 25 партньора, от 11 държави. Семинарът беше официално открит от Мая Милова, Търговско-промишлена палата - Враца, която представи проекта и разработеното „Базово проучване в сферата на креативните индустрии в Дунавския регион“. Ралица  Жекова, изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна представи идеите на  Проект “Women in Business”. Целите и  предвидените дейности на Местния план за действие "Зелено градско развитие", бяха представен от Полина Георгиева, Община Враца.

Участниците в семинара се запознаха с разработената по „RESTART_4Danube”, Методология за предлагане на услуги, и получиха детайлна информация за Инструментите за Предлагане на услуги (SO) и Заявка на услуги (SR), за креативна регенерация на градска среда. Бяха представени предимствата и възможностите за представителите на творческите и креативни индустрии, чрез включването им в Транснационалната мрежа от Хъбове за креативни индустрии на проекта.

Иновативните образователни решения и модели за развитие и усъвършенстване на предприемаческа култура, създадени в рамките на проект „WOMEN IN BUSINESS“,  дадоха възможност на участниците да надградят своите умения и компетентности.

В онлайн събитието се включиха повече от 30 лица, представители на заинтересовани страни от креативните и творчески индустрии, местни власти, изследователски центрове и представители на гражданското общество.
2021-11-25 11:37:31