Търсят шефове на три лечебни заведения във Враца

Търсят шефове на три лечебни заведения във Враца

Предстои провеждането на три конкурса за избор на управители на общински здравни заведения във Враца. Решение за обявяването на процедурите ще вземе на предстоящото си заседание местният парламент. Подборите ще преминат през няколко етапа. Класираните на първо място кандидати ще бъдат одобрени от Общинския съвет. Новите договори за управление ще са за срок от три години.

Шефове се търсят на Комплексния онкологичен център, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и Центърът за психично здраве. Минималните изисквания към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт. Да имат най-малко 6 години трудов стаж като лекар или икономист. Да не са осъждани на „лишаване от свобода“ и да притежават управленски опит минимум 3 години.
2021-11-24 14:48:35