RM TV: 22-29.11.2021 г.

RM TV: 22-29.11.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 22.11.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 42 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 134 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 44 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 23 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 4 еп.  

10.30 "Супер ченгета" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 134 еп. /п/

13.30 “Невинност" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 27 еп., 28 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 44 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 25 еп., 26 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 43 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Почти бременна“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 43 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 4 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 23.11.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 43 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 135 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 45 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 24 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 5 еп.    

10.30 "Стая с изглед"- игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 135 еп. /п/

13.30 “Зона Замфирова" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 29 еп., 30 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 45 еп. /п/

17.30 “Слепия” – сериал, 1 еп. /1/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 44 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Смъртоносна игра" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 44 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 5 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 24.11.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 44 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 136 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 46 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 25 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 6 еп.

10.30 "Въздушна ярост" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 136 еп. /п/

13.30 "Силата на урагана" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 30 еп., 31 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 46 еп. /п/

17.30 “Слепия” – сериал, 1 еп. /2/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 45 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Замръзналата река" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 45 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 6 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 25.11.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 45 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 137 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 47 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 26 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 7 еп.  

10.30 "Вие сте голям красавец" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 137 еп. /п/

13.30 “Ръката на смъртта” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 32 еп., 33 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 47 еп. /п/

17.30 “Слепия” – сериал, 1 еп. /3/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 46 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 46 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 7 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

  

ПЕТЪК – 26.11.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 46 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 138 еп.   

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 48 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 27 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 8 еп.

10.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 138 еп. /п/ 

13.30 "Особеностите на руския риболов" - игр. филм.

15.30 "Планета земя" - док. филм, 34 еп., 35 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 48 еп. /п/

17.30 “Слепия” – сериал, 1 еп. /4/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 47 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Катин" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 47 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 8 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 27.11.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 47 еп. /п/     

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 139 еп. 

08.00 "Зоро" - аним. филм

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 9 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 36 еп., 37 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 17 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 139 еп. /п/

13.30 "Стрелеца" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 28 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 49 еп.

16.30 “Слепия” – сериал, 2 еп. /1/

17.30 "Жоакина" - сериал, 17 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 48 еп.

19.15 "Черни коне" - сериал, 2 епизод  

20.00 “Техеран 43” 1 част – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 48 еп. /п/

22.15 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 9 еп.  /п/

23.00 "Убийството на Версаче" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 28.11.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 48 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 140 еп.   

08.00 "Синдбад" - аним. филм

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 10 еп.

10.30 "Планета земя" - док. филм, 38 еп., 39 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 18 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 140 еп. /п/

13.30 "Момичето на татко" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 29 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 49 еп. /п/    

16.30 “Слепия” – сериал, 2 еп. /2/

17.30 "Жоакина" - сериал, 18 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 49 еп.

19.15 "Черни коне" - сериал, 3 епизод

20.00 "Техеран 43” 2 част – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 49 еп. /п/

22.15 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 10 еп. /п/

23.00 "Знаменити убийци" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 29.11.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 49 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 141 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 50 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 30 еп.

09.30 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 11 еп.    

10.30 "Феникс" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 141 еп. /п/

13.30 "Чочарка" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 39 еп., 40 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 50 еп. /п/

17.30 “Слепия” – сериал, 2 еп. /3/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 50 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ранно щастие" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 50 еп. /п/

23.20 "Къртицата" - сериал, сезон 1, 11 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2021-11-20 11:31:54