Болшинството от децата в белослатинско се върнаха в клас

Болшинството от децата в белослатинско се върнаха в клас

Днес, децата в 38 от общо 44 паралелки от 1-ви до 4- ти клас в община Бяла Слатина, възобновиха присъствената си форма на обучение. Учениците от останалите 6 паралелки са тези, чиито родители желаят те да учат от вкъщи, независимо дали училището преминава в присъствено или онлайн обучение. Учениците от тези паралелки ще продължават да се обучават в електронна среда и поради нежеланието на родителите децата им да бъдат тествани.

 Броят тествани тази сутрин  ученици е 497, сред които няма такива с положителна проба. Във всички начални училища и паралелки на територията на общината са осигурени необходимите условия за спазване на засилени противоепидемични мерки, стриктно спазване на личната хигиена и съблюдаване на всички изисквания, свързани с предпазване на  децата от заразяване.

 

 


2


2021-11-16 13:18:56