Ремонтират Ковид отделението в белослатинската болница с пари на МЗ

Ремонтират Ковид отделението в белослатинската болница с пари на МЗ

Ковид отделението в Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина ще бъде ремонтирано със средства по проект на Министерството на здравеопазването. Това е единствената лечебница в Северозапада, на която е отпуснат финансов ресурс от МЗ. Ремонт ще претърпят още 14 лечебни заведения в цялата страна. Средствата се предоставят на лечебните заведения по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В лечебните заведения ще бъдат реализирани строително-монтажни дейности и ще бъдат доставени машини и съоръжения, нуждата от които е идентифицирана от самите болници и одобрена от експерти в Министерството на здравеопазването. С изпълнението на предложените дейности ще бъдат изградени изолирани помещения в болничната инфраструктура, изолирани асансьори за превозване на пациенти с COVID-19, ще бъде увеличен капацитетът на инсталациите за медицински газ (кислород, вакуум и сгъстен въздух), както и ще се осигурят генератори на мощност с цел гарантиране на непрекъснатост на работата на животоподдържащата медицинска апаратура, газови инсталации и други.

Отделно от това, Министерството на здравеопазването ще предостави пакет от медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за осигуряване на по-добър достъп, диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция.
2021-10-27 09:28:41