RM TV: 25-31.10.2021 г.

RM TV: 25-31.10.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 25.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 14 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 106 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 20 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 47 еп.

09.30 "Слепия" - сериал, 1 еп.(2)    

10.30 "Леон" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 106 еп. /п/

13.30 “Кечистът 1" – игр. филм

15.30 "Краят на светът" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 20 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 41 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 15 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Хрониките на Ридрик“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 15 еп. /п/

23.20 "Слепия" - сериал, 1 еп.(2)   /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 26.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 15 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 107 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 21 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 48 еп.

09.30 "Слепия" - сериал, 1 еп.(3)      

10.30 "Звярът"- игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 107 еп. /п/

13.30 “Дванадесета нощ" – игр. филм

15.30 "Космически мечти" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 21 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 42 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 16 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Есен в Ню Йорк" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 "“Сянката на Елена” – сериал, 16 еп. /п/

23.20 "Слепия" - сериал, 1 еп.(3) /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 27.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 16 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 108 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 22 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 49 еп.

09.30 "Слепия" - сериал, 1 еп.(4) 

10.30 "Фантомас" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 108 еп. /п/

13.30 "История на Бронкс 1" - игр. филм

15.30 "Вселената краят на земята" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 22 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 43 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 17 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ирония на съдбата" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 17 еп. /п/

23.20 "Слепия" - сериал, 1 еп.(4) /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 28.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 17 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 109 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 23 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 50 еп.

09.30 "Слепия" - сериал, 2 еп.(1)     

10.30 "Другият наш възможен живот" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 109 еп. /п/

13.30 “Човекът оркестър” - игр. филм

15.30 "Кенеди" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 23 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 44 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 18 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ирония на съдбата 2" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 18 еп. /п/

23.20 "Слепия" - сериал, 2 еп.(1) /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 29.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 18 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 110 еп.   

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 24 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 51 еп.

09.30 "Слепия" - сериал, 2 еп.(2)    

10.30 "Дори ангелите ядат боб" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 110 еп. /п/ 

13.30 "Денят на Свети Валентин" - игр. филм.

15.30 "Йеросалимски синдром" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 24 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 45 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 19 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Жега в града" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 19 еп. /п/

23.20 "Слепия" - сериал, 2 еп.(2) /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 30.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 19 еп. /п/     

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 111 еп. 

08.00 "Франклин и зеления рицар" - аним. филм

09.30 "Слепия" - сериал, 2 еп.(3)    

10.30 "Ал Капоне" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 9 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 111 еп. /п/

13.30 "Кажи защо ме остави" - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 52 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 25 еп.

16.30 “Глукхар” – сериал, 46 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 9 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 20 еп.

19.15 "Джо" - сериал, 2 епизод 

20.00 “Любовниците” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 20 еп. /п/

22.15 "Слепия" - сериал, 2 еп.(3) /п/

23.00 "Монголия" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 31.10.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 20 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 112 еп.   

08.00 "Астерикс и голямата битка" - аним. филм

09.30 "Слепия" - сериал, 2 еп.(4)     

10.30 "История и загадки на нацизма" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 10 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 112 еп. /п/

13.30 "Не се предавай" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 1 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 25 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – сериал, 47 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 10 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 21 еп.

19.15 "Джо" - сериал, 3 епизод

20.00 “Кула на смъртта” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 21 еп. /п/

22.15 "Слепия" - сериал, 2 еп.(4) /п/

23.00 "Финансовите пирамииди" - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2021-10-23 17:58:38