Община Мизия удължава проект Топъл обяд

Община Мизия удължава проект Топъл обяд

До 10.12.2021 г. се удължава срокът, в който Община Мизия ще продължи да предоставя безплатен обяд на 320 потребители. Средствата за изпълнението на дейността са в размер на 224 294,40 лв.

Проектът се реализира чрез договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ . "Храната се приготвя всеки работен ден в сградата на "Домашен социален патронаж" в град Мизия. Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт. Топлият обяд се предоставя на потребителите в работните дни на всеки месец в обособените за целта пунктове.

„За нас е от изключително значение да се възползваме от всяка възможност, която ни се предоставя, за да успеем да отговорим на нуждите на всички граждани и хората в неравностойно положение. " - коментира Валерия Цурова - Гл. експерт "Здравеопазване и социални дейности" при Община Мизия.

Целевите групи по проекта са:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 
2021-10-21 15:31:08