Затварят пазара в Мездра, учениците от утре са онлайн в общината

Затварят пазара в Мездра, учениците от утре са онлайн в общината

 

Въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Мездра, считано от 21.10.2021 г. Преустановяват се присъствените учебни занятия за всички ученици от училищата на територията на община Мездра. Директорите на детските заведения на територията на община Мездра в срок от 24 часа, считано от издаване на настоящата заповед, трябва да представят писмена информация за броя на педагогическия и непедагогическия персонал, притежаващи зелен сертификат. Считано от 28.10.2021 г. се преустановява дейността на Общински кооперативен пазар - Мездра. На всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите ще бъдат връчени указания на Общинския оперативен щаб за стриктно спазване на Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. до издаване на последваща изрична заповед за изменение, допълнение или отмяна.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществява лично кметът на Мездра Иван Аспарухов.
2021-10-21 15:22:35