Ремонтират центъра за подкрепа за личностно развитие

Ремонтират центъра за подкрепа за личностно развитие

Стартира основен ремонт на материалната база на Център за подкрепа за личностно развитие-Мездра. Той се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ със средства от бюджета на институцията. Ремонтът включва цялостна реконструкция на северното крило от втория етаж на бившия Младежки дом, в което се помещава ЦПЛР: изграждане на преградна стена между съществуващите две зали за занимания, демонтиране на остъклението на северната фасада на сградата и иззиждане на външна стена от газобетон, шпакловане, боядисване и т. н.

Обновяването на помещенията е подготовка за реализирането на проект „В света на изкуството“, с който ЦПЛР кандидатства и беше одобрен за финансиране по Национална програма на Министерство на образованието и науката. По проекта в ЦПЛР - Мездра ще бъде създаден Кабинет по изкуства за работа на децата и учениците, което значително би допринесло за подобряване на условията за развитие на интересите, способностите и компетентностите им, както и за постигане на ефективен образователен процес.

За целта ще бъде закупено съвременно обзавеждане и оборудване за занимания по интереси в областта на музикалното, изобразителното и приложно изкуство и на литературното творчество, както и консумативи, материали и литература, стимулиращи личностното развитие на децата и учениците.

Бюджетът на проекта е 23 509,75 лв., а срокът за изпълнение - учебната 2021/2022 г.

Междувременно служители на ОбП „Чистота“ започнаха подрязване на клоните и оформяне на короните на дърветата, разположени покрай градската улична мрежа. Санитарната сеч се извършва с превантивна цел по най-натоварените улици по сигнали на граждани.  

 


2


2021-10-20 10:12:37