Община Мизия с важно съобщение за жителите на Крушовица

Община Мизия с важно съобщение за жителите на Крушовица
ОБЯВЛЕНИЕ
От Валя Берчева- Кмет на община Мизия
➡️Във връзка с възникнали проблеми и компрометирани участъци по ул. „Цоло Николов“ в с. Крушовица, Ви информираме, че улицата е с възстановена бетонова настилка от фирмата изпълнител в изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка от 21.08.2012 г., подписан по време на тогавашното управление на община Мизия.
➡️Разрешението за ползване на обекта е издадено през 2015 год., въпреки множеството сигнали от кмета на село Крушовица за компрометирани участъци преди въвеждането му в експлоатация. След въвеждането на обекта в експлоатация има данни за изпратени до фирмата изпълнител съобщения за възникнали дефекти по горепосочената улица, изготвени въз основа на депозирани в деловодството на общинската администрация сигнали от кмета на с. Крушовица в периода: от края на 2015 г. до настоящия момент. В наличната документация към Община Мизия липсват данни дали фирмата изпълнител е получавала изпратените съобщения и какви са по нататъшните намерения на ръководството на общината. Към момента на изпращане на съобщенията, проблемните участъци са били в по-леко компрометирано състояние и тяхното отремонтиране е било лесно отстраняемо, но поради липса на предприети своевременни действия от ръководството на общината се стига до влошаване и компрометиране на целия участък.
➡️Съгласно Раздел VI. Гаранционни условия и отговорности, чл. 5 от подписаният договор за възлагане на обществената поръчка, гаранционният срок на обекта е 119 месеца, който изтича през 2025 година. Към днешна дата компетентни служители на Общинска администрация Мизия са подготвили и изпратили за връчване втора нотариална покана, в която е даден 3-дневен срок от получаването й, в който фирмата изпълнител да започне работа по отстраняване на възникналите проблемни участъци. В случай, че фирмата изпълнител не предприеме изпълнение на задълженията си по договора, то Община Мизия ще потърси защита на правата си по съдебен ред и ще поиска присъждане на компенсации за решаване на проблема.
➡️Аз като кмет на Община Мизия съм на страната на засегнатите граждани и те са в пълното си право да търсят отговорност за състоянието на улица „Цоло Николов“ в с. Крушовица.
➡️През 2019 година наследих над 700 000 лева задължения, а през 2020 година пандемията ни постави пред още едно тежко изпитание. Община Мизия, наследявайки проблемите от предходното управление, към настоящият момент няма финансова и правна възможност да започне действия по отремонтиране на компрометираните участъци, тъй като това би попречило да се защитят правата й по съдебен ред и би било в разрез с гаранционните условия от сключения договор.
➡️Надявам се в близко бъдеще да има изход от тежката финансова криза и несигурност, които към този момент поставят малките общини като нашата в безизходица.
➡️Ще продължим да търсим решение на проблема с всички инструменти, които са ни гарантирани от закона, защото всички граждани заслужават достъпна инфраструктура и достоен начин на живот.
С уважение,
Валя Берчева, Кмет на община Мизия
 
 
 
Повече по темата тук:  https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19473395&SiteID=922
 

2


2021-10-18 15:08:09