Стефани Любенова оглави Ученическия общински съвет във Враца

Стефани Любенова оглави Ученическия общински съвет във Враца

На 15 октомври в Градската концертна зала се проведе отчетно-изборното събрание на Ученически общински съвет- Враца за мандат 2020/2021 г.

На събранието беше представен отчет на изминалия мандат пред представители от всички врачански училища, официални лица и гости. Беше избран и нов управителен съвет за мандат 2021/2022. Новият председател на организацията е Стефани Любенова от Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”. За заместник-председатели бяха избрани Василена Петрова, възпитаник на Профилирана природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” и Сонислав Любенов от Средно училище “Отец Паисий”.
2021-10-17 13:25:22