Белослатинско училище с иновативни пространства за учене и релакс

Белослатинско училище с иновативни пространства за учене и релакс

Професионалната агротехническа гимназия е най-голямата в община Бяла Слатина. Тя предоставя обучение на ученици след седми клас по специалности, които са търсени в днешното забързано време. Училището успява да се впише в съвременната образователна среда, която изисква въвеждане на все повече и по-модерни методи на обучение.

Училището участва с разработката на проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. ПАГ успешно се справи и резултатът е налице – вече има STEM център.

В източното крило на сградата са изградени 4 зони, в които учениците могат да получат нови знания и да получат нови компетентности в областта на природо-математическите науки и професионалната си подготовка.

Зона 1 е виртуална лаборатория, в която могат да се провеждат експерименти, демонстрации чрез 3D модели на двигатели, апарати, машини; може да се наблюдава в детайли структурата на човешките органи.

Зона 2 е практическа лаборатория.

В нея има комплекти по роботика и подходящо технологично оборудване за провеждане на практическа и експериментална дейност в областта на природните науки, инженерството, електрониката, роботиката и математиката. Учениците ще могат да развият умения за анализ и решаване на проблеми, както и критическо мислене.

Зона 3 е креативно пространство за моделиране без ограничения. В него учениците могат да обменят идеи, да проектират и моделират, да работят по проекти. Зона 4 е мястото за отдих и обмяна на идеи. Тук може да се почива извън екраните, да се разговаря и да се обменят идеи. Мястото е оборудвано със специални дивани тип пуф (барбарон), които осигуряват една наистина добра и ползотворна почивка от учебните занимания.

В проекта, разбира се, не са забравени и педагогическите специалисти. За тях са предвидени средства за обучение, чрез различни квалификационни форми. Това ще даде допълнително самочувствие в работата им с новите технологии на преподаване.

Проектът визира и общността, която в Бяла Слатина е разнородна. Идеята е да се приобщават все повече родители към участие в обучението на децата им. Това ще даде нов тласък във взаимоотношенията училище – родители, което ще се отрази благотворно на реализацията на децата.

Партньорите работодатели, които активно участват в обучението на учениците, също са заинтересовани от това да имат добре подготвени кадри за своето производство. Специалностите в училището са пряко свързани с практиката и заниманията на учениците във виртуалните лаборатории, което ще допринесе за по-високото качество на подготовка за реализация след завършване на средно образование.

 

 


2
3
4


2021-10-15 13:38:26