Софийската прокуратура подема общински съветник от Враца

Софийската прокуратура подема общински съветник от Враца

В резултат на извършената проверката, образувана след самосезиране на Районна прокуратура Враца по медийна публикация озаглавена „Обвиниха общински съветник от Враца в педофилия, той плаши със съд СНИМКИ+ ВИДЕО“, бе установено, че всички действия описани в публикацията са извършени на територията на гр. София. С оглед на това и предвид правилата за местната подсъдност, регламентирани в Наказателно процесуалния кодекс, с постановление от 12 октомври тази година Районна прокуратура - Враца е изпратила всички събрани материали на Софийска районна прокуратура, която в случая е компетентна да прецени данните, за да предприеме следващи действия по решаване на случая.
2021-10-13 10:53:07