Преизбраха Светла Дамяновска за председател на литературен клуб

Преизбраха Светла Дамяновска за председател на литературен клуб

Отчетно-изборно събрание на Литературен клуб „Христо Ботев“ при Народно читалище „Просвета 1925“ се проведе в Мездра. На него беше отчетена дейността на клуба през изминалия тригодишен период и беше избрано ръководство на творческата формация. Председателят на клуба Светла Дамяновска представи проявите, организирани през периода октомври 2018 г. - октомври 2021 г., участията и спечелените награди от негови членове в международни, национални и регионални конкурси, издадените книги и публикации на мездренски автори в националния и местния печат.

От отчета стана ясно, че през последните три години Литературен клуб „Христо Ботев“ е организирал 19 четения и творчески срещи със сродни организации, а трима негови членове са участвали в литературни четения в други градове. Същевременно местните поети и белетристи за завоювали повече от 30 награди в конкурси на международно, национално и регионално ниво. Организирани са 12 премиери на новоиздадени стихосбирки, романи, сборници с разкази и публицистика и 4 творчески вечери. През отчетния период мездренските автори са издали 15 нови книги и са публикували над 150 свои творби в националния, регионалния и местния печат.

За председател на клуба беше преизбрана Светла Дамяновска. В ръководството, което е с 3-годишен мандат, влязоха също Павлина Русева - секретар и член - Рени Митева.
2021-10-13 09:58:03