Отлагат старта на платената зона в Мездра, обособяват еднопосочни улици

 Отлагат старта на платената зона в Мездра, обособяват еднопосочни улици

На свое редовно заседание Общинската комисия по безопасност на движението обсъди въвеждането на еднопосочно движение на пътни превозни средства по определени улици в Мездра. Целта е да се намалят конфликтните ситуации при шофиране в градски условия и осигуряване на допълнителни паркоместа за автомобилите.

Предложено беше в схемата да бъдат включени западната част на ул. „Александър Стамболийски“ - над пазара, ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“), ул. „Родопи“, ул. „Христо Смирненски“ (в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. „Динко Петров“), ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Георги Кирков“.

В тази връзка до края на октомври се приемат предложения от гражданите за включване на улици в различните квартали на града в схемата за еднопосочно движение.

По предложение на кмета на общината Иван Аспарухов беше решено, предвид усложнената епидемична обстановка в страната и увеличените разходи за издръжка на домакинствата, временно да бъде отложено въвеждането на „синя зона“ в гр. Мездра до влизането в сила на новата Схема за еднопосочно движение на ППС на територията на града и осигуряването на достатъчно места за свободно паркиране в съответните зони от урбанизираната територия.

С цел подобряване безопасността на движението и във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон, комисията предложи Общинско предприятие (ОБП) „Чистота“ да извърши:

  • ремонт на частично нарушената пътна настилка на единични места от четвъртокласната пътна мрежа в общината,
  • обновяване на хоризонталната пътна маркировка по основните улици в гр. Мездра,
  • авариен ремонт на тежко увредените участъци от общински път VRC1143 Мездра - Брусен,
  • регулиране чрез полагане на хоризонтална пътна маркировка и на вертикална сигнализация (пътни знаци) на движението на ППС по общински път VRC1143 Мездра - Брусен в района на входа за с. Брусен и на републикански път III-103 Мездра - Роман в района на с. Горна Кремена.

 
2021-10-13 09:24:35