Враца кандидатства за нова апаратура за лечение на Ковид болни

Враца кандидатства за нова апаратура за лечение на Ковид болни

Община Враца сключва партньорско споразумение с Министерство на здравеопазването във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Целта е осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с коронавирус към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 лева. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни заведения, сред които е Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца. Тя вече е предоставила проектното предложение „Разширение и ремонт на инсталации за медицински газове“, на стойност 104 709,60 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19, придружено от необходимите документи. Предложението е съобразено с допустимия финансов ресурс, определен от МЗ.

На извънредна сесия, днес, се очаква да бъде гласувано Община Враца да стане партньор на МЗ в подготовката на проектното предложение.  Съществува възможност партньор да бъде и „СБАЛПФЗ - Враца“ ЕООД, за което следва да се декларира, че то разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите и при необходимост такъв ресурс ще бъде осигурен от бюджета на община Враца.
2021-10-11 09:47:48