RM TV: 11-17.10.2021 г.

RM TV: 11-17.10.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 11.10.2021 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 150 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 92 еп.

08.00 "Дивият агнел" - сериал, 8 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 33 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 117 еп.  

10.30 "Смъртоносна игра" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 92 еп. /п/

13.30 “Силата на урагана" – игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 15 еп., 16 еп.

16.30 "Дивият агнел" - сериал, 8 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 27 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Въздушна ярост“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 117 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 12.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 1 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 93 еп. 

08.00 "Дивият агнел" - сериал, 9 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 34 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 118 еп.     

10.30 "Замръзналата река"- игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 93 еп. /п/

13.30 “Вие сте голям красавец" – игр. филм

15.30 "Около светът" - док. филм, 16 еп., 17 еп.

16.30 "Дивият агнел" - сериал, 9 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 28 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 2 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ръката на смъртта" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 "“Сянката на Елена” – сериал, 2 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 118 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 13.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 2 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 94 еп.  

08.00 "Дивият агнел" - сериал, 10 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 35 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 119 еп.  

10.30 "Млади, красиви, прецакани" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 94 еп. /п/

13.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм

15.30 "Тайните на кралското семейство " - док. филм

16.30 "Дивият агнел" - сериал, 10 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 29 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Особеностите на руския риболов" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 119 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 14.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 3 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 95 еп.

08.00 "Дивият агнел" - сериал, 11 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 36 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 120 еп.   

10.30 "Катин" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 95 еп. /п/

13.30 “Феникс” - игр. филм

15.30 "Професия бежанец" - док. филм

16.30 "Дивият агнел" - сериал, 11 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 30 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Чочарка" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 120 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 15.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 4 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 96 еп.   

08.00 "Дивият агнел" - сериал, 12 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 37 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 121 еп.  

10.30 "Ранно щастие" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 96 еп. /п/ 

13.30 "Изгубеният свят" - игр. филм.

15.30 "Знаменити убийци" - док. филм

16.30 "Дивият агнел" - сериал, 12 еп.  /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 31 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 5 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Никита" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 5 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 121 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 16.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 5 еп. /п/     

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 97 еп. 

08.00 "Херкулес" - аним. филм

08.50 "Лесни сказки 1-2" - аним. филм

09.30 "Любовен облог" - сериал, 122 еп.  

10.30 "Убийството на Версаче" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 5 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 97 еп. /п/

13.30 "Изпепелени от слънцето" 1 част - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 38 еп.

15.30 "Дивият агнел" - сериал, 13 еп.

16.30 “Глукхар” – сериал, 32 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 5 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 2, 10 епизод 

20.00 “Гръмотевични птици” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп. /п/

22.15 "Любовен облог" - сериал, 122 еп. /п/

23.00 "Прага" - док. филм

23.20 "Пътуване към Светлината"- док. филм

23.30 "Пътуване към Алпите" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 17.10.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 6 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 98 еп.   

08.00 "Снежанка и седемте джудежта" - аним. филм

08.50 "Лесни сказки 1-7" - аним. филм

09.30 "Любовен облог" - сериал, 123 еп.   

10.30 "Покушението над Ленин" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 6 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 98 еп. /п/

13.30 "Изпепелени от слънцето" 2 част - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 39 еп.

15.30 "Дивият агнел" - сериал, 13 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – сериал, 33 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 6 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 7 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 2, 11 епизод 

20.00 “Присъдата” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 7 еп. /п/

22.15 "Любовен облог" - сериал, 123 еп. /п/

23.00 "Швейцария" - док. филм

23.20 "Стокхолм" - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2021-10-09 10:20:29