По-дълго ще дават топъл обяд в Бяла Слатина

По-дълго ще дават топъл обяд в Бяла Слатина

За втори път бе удължен срокът за изпълнение на социалната услуга „топъл обяд“, като сега той е до 10.12.2021. Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа второ допълнително споразумение за удължаване срока на Договора по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. С подписването на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение на проекта се увеличава от 186 работни дни на 237 работни дни, т.е. социалната услуга ще се предоставя на 1000 човека от общината за периода от 01.01.2021г. до 10.12.2021г. Чрез реализирането на проекта се обхващат най-уязвимите жители в общината, които попадат в следните целеви групи:

·         Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. ·         Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. ·         Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

В работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене и хляб и веднъж седмично десерт.

Общият размер на финансирането по настоящия проект е 703 890,00 лв., като от тях за храна са 639 900,00 лв., административните разходи са 31 995,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки в размер на 31 995,00 лв.
2021-10-07 10:00:03