RM TV: 27.09-3.10.2021 г.

RM TV: 27.09-3.10.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 27.09.2021

 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 135 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 78 еп.

08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 156 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 19 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 103 еп.  

10.30 "Агент 117" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 78 еп. /п/

13.30 “Деца на Америка" – игр. филм

15.30 "Планета земя " - док. филм, 27 еп., 28 еп.

16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 156 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 13 еп.

18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 136 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Последният легион“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 136 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 103 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ВТОРНИК – 28.09.2021

 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 136 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 79 еп. 

08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 157 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 20 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 104 еп.     

10.30 "Пушкин последен дуел"- игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 79 еп. /п/

13.30 “Протоколът Уиндзор" – игр. филм

15.30 "Планета земя " - док. филм, 29 еп., 30 еп.

16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 157 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 14 еп.

18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 137 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Професионалистът" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 137 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 104 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 29.09.2021

 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 137 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 80 еп.  

08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 158 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 21 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 105 еп.  

10.30 "Синята пеперуда" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 80 еп. /п/

13.30 "Смелостта да обичаш" - игр. филм

15.30 "Планета земя " - док. филм, 31 еп., 32 еп.

16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 158 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 15 еп.

18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 138 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Смъртоносна игра" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 138 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 105 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 30.09.2021

 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 138 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 81 еп.

08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 159 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 22 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 106 еп.   

10.30 "Седмият ден" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 81 еп. /п/

13.30 “Тъндър Пойнт” - игр. филм

15.30 "Планета земя " - док. филм, 33 еп., 34 еп.

16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 159 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 16 еп.

18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 139 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Труден избор" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 139 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 106 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ПЕТЪК – 01.10.2021 

 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 139 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 82 еп.   

08.00 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 160 еп.

09.00 "Франклин" - аним. филм, 23 еп.

09.30 "Любовен облог" - сериал, 107 еп.  

10.30 "Съдбата на чокева" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 82 еп. /п/ 

13.30 "Гориво в кръвта" - игр. филм.

15.30 "Планета земя " - док. филм, 35 еп., 36 еп.

16.30 "Преуспелите г-н и г-жа Пелс" - сериал, 160 еп. /п/

17.30 “Глукхар” – сериал, 17 еп.

18.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 140 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Белият тигър" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 140 еп. /п/

23.20 "Любовен облог" - сериал, 107 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СЪБОТА – 02.10.2021

 

06.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 140 еп. /п/     

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 83 еп. 

08.00 "Червената шапчица" - аним. филм

08.50 "Къдрокоско" - аним. филм

09.30 "Любовен облог" - сериал, 108 еп.  

10.30 "Планета земя " - док. филм, 37 еп., 38 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 1 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 83 еп. /п/

13.30 "Циганско време" 1 част - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 24 еп.

15.30 "Дивият агнел" - сериал, 1 еп.

16.30 “Глукхар” – сериал, 18 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 1 еп. /п/

18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 141 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 2, 6 епизод 

20.00 “Оправдани” – игр. филм

21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 141 еп. /п/

22.15 "Любовен облог" - сериал, 108 еп. /п/

23.00 "Втората световна война" 2 част - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

НЕДЕЛЯ – 03.10.2021

 

06.00 “Изумрудената огърлица” – сериал, 141 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 84 еп.   

08.00 "Лешникотрошачката" - аним. филм

08.45 "Снежанка и седемте джуджета" - аним. филм

09.30 "Любовен облог" - сериал, 109 еп.   

10.30 "Планета земя " - док. филм, 39 еп., 40 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 2 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 84 еп. /п/

13.30 "Циганско време" 2 част - игр. филм

15.00 "Франклин" - аним. филм, 11 еп.

15.30 "Дивият агнел" - сериал, 25 еп. /п/   

16.30 “Глукхар” – сериал, 19 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 2 еп. /п/

18.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 142 еп.

19.15 "Къртицата" - сериал,сезон 2, 7 епизод 

20.00 “Присъдата” – игр. филм

21.30 “Изумрудената огърлица” – сериал, 142 еп. /п/

22.15 "Любовен облог" - сериал, 109 еп. /п/

23.00 "Втората световна война" 1 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2021-09-25 12:48:10