"Европейски ден на спорта в училище" в ДГ "Калина Малина" - Ракево

В ДГ "Калина Малина" с. Ракево и допълнителни сгради с.Краводер, с.Галатин, с.Пудрия и с.Лесура се отбеляза "Европейски ден на спорта в училище". Всички групи взеха участие създавайки условие за забавление чрез игри даващи възможност за повече физическа активност, стимулираща любов към спорта като част от стремеж за учене през целия живот и развиване на социални умения у децата.


1


2021-09-25 10:14:49